30.08.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Обавештење за ученике и родитеље можете погледати наставак вести27.08.2021.
СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години можете погледати наставак вести27.08.2021.
ИНДИКАТОРИ И ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД ПРЕНОШЕЊА SARS-Co-V-2 ВИРУСА

Индикаторе и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-Co-V-2 вируса можете погледати ... наставак вести27.08.2021.
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Можете погледати наставак вести12345678910...