header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

Иновативна клима

Стално стручно усавршавање, иновирање педагошких, дидактичких знања је основни стратешки правац наше школе.

Напредовање

Трудимо се да ученици напредују сопственим ритмом у складу са способностима и претходним знањима.

Учење

Подстичемо мисаону активност ученика, практикујемо учење решавањем проблема и стваралачко учење.

ученика
0
запослених радника
0
година постојања
0

Пригревица се налази у северозападном делу Бачке, кpaj Апатина, недалеко од Сомбора и сасвим је близу Бањско-рекреативног центра „Јунаковић“.

Већина села у Војводини има своју историју која се протеже кроз неколико векова.Таква је и историја Пригревице, која је дуга око шест векова. Село се у писаном документу спомиње први пут 1371. године и од тада je неколико пута мењало име и становнике да би 1947. године добило садашњи назив Пригревица. Највећи део становништва чине колонисти са Баније и Лике.

 Официјелно школовање у Пригревици почиње са колонизацијом Немаца која почиње 1763. године и траје до 1944. године.  По доласку колониста, изграђена je школа поред цркве, а нова школска зграда подигнута je 1780. године. Ђаци се укључују  у тадашњи аустријски  школски систем.  Први учитељ био je Jакоб Лаjснер.

По завршетку другог светског рата, доласком нових житеља из устаничких  крајева Баније и Лике, настава почиње школске 1945/46. године у четворогодишњем трајању, где се у једном разреду могло наћи и по три годишта. Већ наредне 1947. године отвара се „седмољетка“ или „прогимназија“ како су је звали, тако да се школовање могло наставити даље у Пригревици. Број ученика у  периоду 1947-1949. је достигао цифру од 750 ученика. После 1950. године школа прераста у осмољетку . Највећи број ученика забележен је школске 1956/57. године – чак 1220.

Scroll to Top