ЗАПОСЛЕНИ

ДУША ОЗДРАВИ КАДА ЈЕ СА ДЕЦОМ (ДОСТОЈЕВСКИ)

Први просветни радници су били  учитељ Димитриjе – Мита Халас и мештанка Грета Менингер, Рако и Мара Борозан.

Нешто касниjе пристижу и остали просветари: из Сомбора Мира Бркић, Новог Бечеjа Бранко Киселички, потом Нада Ћирић-Бањанин, Вида и Миленко Коњовић и многи други.

За шездесет година, у послератном периоду, у школи у Пригревици je радило око 270 просветних радника.

 1. Милојица Чукић , наставник технике и технологије
 2. Андреа Петровић , професор енглеског језика
 3. Сњежана Милосављевић, професор српског језика и књижевности
 4. Игор Блануша , наставник физике
 5. Катарина Младеновић , професор географије
 6. Пеђа Радаковић , прфесор физичког и здравственог васпитања
 7. Стојан Јанковић , вероучитељ
 8. Анкица Шикања , професор немачког језика
 9. Етел Штиковац , професор биологије
 10. Весна Блажевска , наставник ликовне културе
 11. Босиљка Поповић , професор историје
 12. Ирена Лазаревић , професор музичке културе
 13. Небојша Стојисављевић , професор информатике и рачунарства
 14. Милена Пањевић , професор разредне наставе
 15. Снежана Нишевић , професор разредне наставе
 16. Снежана Вањек , професор разредне наставе
 17. Снежана Дошен , професор разредне наставе
 18. Биљана Мађаревић , професор разредне наставе
 19. Радмила Полимац , професор разредне наставе у продуженом боравку
 20. Јасмина Мрђеновић , професор разредне наставе у продуженом боравку
 21. Мирјана Миркаило ,наставник хемије
 22. Тијана Матић , професор разредне наставе у продуженом боравку
 1. Силвана Маодуш , замена за директора школе
 2. Дијана Радаковић , стручни сарадник – педагог
 3. Зорана , Дубаић, Каталинић , секретар школе
 4. Душица Пањевић , шеф рачуноводства
 1. Александар Петровић , спремачица
 2. Савка Димић , спремачица
 3. Бранка Чугаљ , спремачица
 4. Милијана Чучиловић , спремачица
 5. Радмила Тадић , спремачица
 6. Софија Чугаљ , спремачица
 7. Станка Никшић , спремачица
 8. Радмила Царић , спремачица
 9. Весна Чуле , спремачица
 10. Милана Вучетић , спремачица
 11. Анка Басарић , спремачица
 12. Драган Зекић , мајстор-ложач
 13. Дејан Тадић , мајстор-ложач
Scroll to Top