ЗАПОСЛЕНИ

ДУША ОЗДРАВИ КАДА ЈЕ СА ДЕЦОМ (ДОСТОЈЕВСКИ)

Први просветни радници су били  учитељ Димитриjе – Мита Халас и мештанка Грета Менингер, Рако и Мара Борозан.

Нешто касниjе пристижу и остали просветари: из Сомбора Мира Бркић, Новог Бечеjа Бранко Киселички, потом Нада Ћирић-Бањанин, Вида и Миленко Коњовић и многи други.

За шездесет година, у послератном периоду, у школи у Пригревици je радило око 270 просветних радника.

 1. Андреа Петровић, мастер проф. језика и књижевности
 2. Тијана Матић, проф. разредне наст.
 3. Сњежана Милосављевић, професор српског језика 
 4. Игор Блануша, физичар
 5. Катарина Младеновић, проф. географије
 6. Пеђа Радаковић, проф. физичког васп.- дипл. кинезитерапеут
 7. Стојан Јанковић, Дипломирани  теолог
 8. Анкица Шикања, мастер проф. немачког језика
 9. Етел Штиковац, проф. биологије
 10. Весна Блажевска, наст. ликовне културе
 11. Поповић Босиљка, проф. историје
 12. Ирена Лазаревић, проф. солфеђа и музичке култ.
 13. Милена Пањевић, проф.разредне наст., специјализација ( методика срп.јез. и књижевности)
 14. Снежана Нишевић, проф. разредне наст.
 15. Снежана Вањек, проф. разредне наст.
 16. Снежана Дошен, проф. разредне наст.
 17. Радмила Полимац, проф. разредне наставе
 18. Биљана Мађаревић     проф.разредне наставе
 19. Вук Кокотовић, мастер проф. технике и инфоматике
 20. Јасмина Мрђеновић, проф. разредне наст.
 21. Мирјана Миркаило, дипломирани учитељ
 1. Силвана Маодуш, директор
 2. Радаковић Дијана, стручни сарадник – педагог
 3. Зорана Дубаић Каталинић, секретар установе
 4. Душица Пањевић, шеф рачуноводства
 1. Станка Никшић, сервирка у школској кухињи, чистачица
 2. Александар Петровић , чистачица
 3. Драган Зекић, домар, мајстор
 4. Дејан Тадић, домар, мајстор
 5. Савка Димић, чистачица
 6. Бранка Чугаљ, чистачица
 7. Милијана Чучиловић, чистачица
 8. Радмила Тадић, чистачица
 9. Софија Чугаљ, чистачица
 10. Драгана Бобић , чистачица
 11. Радмила Царић, чистачица
 12. Весна Чуле, чистачица
 13. Милана Вучетић, чистачица
Scroll to Top