Пробни завршни испит обавештење

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

 

          Пробни завршни испит полажу сви ученици осмог разреда:

 

– тест из МАТЕМАТИКЕ је  у петак,22.03.2024. године у 12.00 часова,после наставе

-тест из СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА је  у суботу, 23.03.2024. године, у 09.00 часова ,ученици треба да дођу у школу у 08.30 часова

и трећи тест (БИОЛОГИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА, ФИЗИКА И ХЕМИЈА) је 23.03.2024. године у 11:30 часова  

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР ЗА УЧЕНИКЕ:

  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
  • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна и плава хемијска оловка и гумица,

– оба дана када ученик полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и залепљеном идентификационом налепницом /ђачку књижицу ће добити у школи ,а коју су претходно донели одељењском стрешини/.

у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика, уз који је наведен и назив изабраног предмета за који се ученик определио;

  • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.                                                                   
  • ученици не смеју имати никакав прибор осим прописаног и за време испита морају се понашати дисциплиновано (да не ометају једни друге, да не преписују, да се не консултују, јер ће у супротном бити удаљени са испита).
  • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

-Пре уласка ученика у хол, у којем полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;

  • Испит оба дана /петак и субота/, траје два сата, што значи да имају довољно времена, да не треба да журе и да најпре пажљиво прочитају упутство на тесту.
  • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге боје, осим плаве, неће признавати при бодовању.

Препоручљиво је да прво ураде задатке које знају.По завршетку рада, када желе да предају свој тест, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика.Плаве хемијске оловке обезбеђује школа.Ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15 минута.

Scroll to Top